Naslovna USLOVI KORIŠĆENJA

USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovi korišćenja portala Ex-YU odnose se na celokupan sadržaj, a korisnici su dužni da redovno čitaju uslove korišćenja.

Samo registrovani korisnici Ex-YU-a imaju pravo da pošalju sadržaj namenjen objavljivanju.

Celokupan sadržaj (dokumenti, podaci i informacije) objavljen na stranici  ex-yu.club ne sme da se distribuira ili na bilo koji način koristiti bez dozvole redakcije. Sadržaj portala može se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Korišćenjem sadržaja portala Ex-YU, korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja ove stranice i prihvata da koristi sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Portal Ex-YU sadrži i dokumente, podatke, informacije, kao i veze drugih internet stranica kreiranih od trećih osoba, koje će se, kad god je to moguće, označavati. Portal Ex-YU nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama i ne odgovara za njihov sadržaj.

Spoljni saradnici

Čitaoci koji pošalju fotografije, video snimke, pisana dela s ciljem objavljivanja u celosti prenose sva autorska prava portalu Kurira, koji zadržava pravo reprodukovanja i distribucije, bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja. Autor garantuje da je sadržaj isključivo njegovo vlasništvo. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih osoba, čitalac koji je poslao materijal obavezuje se da nadoknadi Ex-YU-u svaki oblik štete koja je nastala objavom materijala.

Zaštita privatnosti

Portal Ex-YU je u obavezi da poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika. U skladu sa zakonom, portal Kurira može da prikuplja određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala, poput e-mail adrese, ime i prezime, podatke o računaru i internet provajderu. Ex-YU se obavezuje da će čuvati privatnost, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Portal Ex-YU zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmeniti uslove korišćenja i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena. Promene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja.